Karta Otoka, Sarajevo

Center map

Otoka je naselje u gradu Sarajevu. Nalazi se a meandru rijeke Miljacke, između brda Mojmilo i same rijeke.