Mapa Sarajeva

Center map

Grad Sarajevo

Sarajevo je najveći i ujedno glavni grad Bosne i Hercegovine sa 275.524 stanovnika u samome gradu. U širem području grada, uključujući Sarajevski Kanton, Istočno Sarajevo i prigradska naselja dom je našlo 555.210 stanovnika. Grad je okružen Dinaridsnim Alpama uz rijeku Miljacka u srvu Balkana.

Sarajevo je blizu geometrijskog centra Bosne i Hercegovine u trokutastom obliku i unutar istorijskog područja Bosne. Nalazi se na 518 metara nadmorske visine u Sarajevskoj dolini, usred Dinarskih Alpa. Sama dolina je formirala ogromno zelenilo, ali je ustupila mjesto urbanoj ekspanziji i razvoju u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata. Grad je okružen šumovitim brdima i pet velikih planina. Najviši od okolnih vrhova je Treskavica na 2.088 metara, zatim planina Bjelašnica na 2.067 metara, Jahorina na 1.913 metara, Trebević na 1.627 metara. Sam grad ima svoj dio brdovitog terena, o čemu svjedoče brojne strmo nagnute ulice i rezidencije naizgled smještene na obroncima.

Rijeka Miljacka je jedno od glavnih geografskih obilježja grada. Kroz grad protiče od istoka kroz centar Sarajeva do zapadnog dijela grada gdje se na kraju susreće s rijekom Bosnom. Rijeka Miljacka je “Sarajevska rijeka”, sa svojim izvorom 2 kilometra južno u podnožju planine Jahorine, nekoliko kilometara istočno od centra Sarajeva.

Grad se sastoji od četiri opštine i to: Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad. Svako upravlja vlastitom općinskom upravom, ujedinjeno formira jednu gradsku vladu sa svojim vlastitim ustavom. Općine u Sarajevu su dalje podijeljene na mjesne zajednice. Zajednice imaju malu ulogu u gradskoj upravi i namijenjene su kao način da se obični građani uključe u gradsku upravu. Oni se zasnivaju na ključnim četvrtima u gradu.

Sarajevo ima široku turističku ponudu i brzorastući sektor usluga zahvaljujući snažnom godišnjem rastu turističkih dolazaka. Sarajevo ima koristi i od ljetne i zimske destinacije s kontinuitetom u turizmu tijekom cijele godine. Grad je u 2013. godini posjetilo 302.570 turista, što je za 17,9% više u odnosu na 2012. godinu, što predstavlja 595.637 noćenja, što je za 18% više nego u 2012. godini.