Karta Mejtaš, Sarajevo

Mejtaš je naselje u Sarajevu, a nalazi se u općini Centar.